Produkter Nyheter

Produkter Nyheter

  • Diskussion om lösningarna på olika fel på torrgranulator

    Som vi vet har de traditionella kinesiska medicingranulerna fördelarna med att inga effektiva ingredienser går förlorade, hög produktionseffektivitet och låg energiförbrukning efter tillverkning av torrgranulator. Men i praktisk användning finns det också olika problem. Hur man löser dessa dagliga problem ...
    Läs mer
  • Vilken typ av utveckling kommer torrgranulatorn att ha i framtiden?

    Torrgranulator är en ny granuleringsmetod som utvecklats efter "ettstegsgranulering" av den andra generationens granuleringsmetod. Det är en miljövänlig granuleringsprocess och en ny utrustning för att direkt pressa pulver till granulat. Torr granulator används ofta i farm ...
    Läs mer